Cho thuê xe tải chở hàng TPHCM's creative blog on DashBurst. Được thành lập vào năm 2016, thời gian đầu Vận tải Hoàng Minh chuyên về lĩnh vực vận chuyển hàng hóa đường bộ bằng XE TẢI, XE ĐẦU KÉO CONTAINER từ 1 đến 30 tấn. Sau dần mở rộng ra cung cấp dịch vụ XE CẨU CHỞ HÀNG, XE CẨU CHUYÊN DỤNG, XE NÂNG, GARAGE… Vận tải Hoàng Minh có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực, hướng đến cung cấp dịch vụ kinh doanh cốt lõi Vận chuyển hàng hóa bằng XE TẢI, ĐẦU KÉO CONTAINER Dịch vụ XE CẨU, XE NÂNG Dịch vụ GARAGE sửa chữa Ô TÔ Với mong muốn cung cấp đến khách hàng dịch vụ CHẤT LƯỢNG – UY TÍN – GIÁ CẢ TỐT NHẤT - Cho thuê xe tải chở hàng TPHCM

Được thành lập vào năm 2016, thời gian đầu Vận tải Hoàng Minh chuyên về lĩnh vực vận chuyển hàng hóa đường bộ bằng XE TẢI, XE ĐẦU KÉO CONTAINER từ 1 đến 30 tấn. Sau dần mở rộng ra cung cấp dịch vụ XE CẨU CHỞ HÀNG, XE CẨU CHUYÊN DỤNG, XE NÂNG, GARAGE… Vận tải Hoàng Minh có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực, hướng đến cung cấp dịch vụ kinh doanh cốt lõi Vận chuyển hàng hóa bằng XE TẢI, ĐẦU KÉO CONTAINER Dịch vụ XE CẨU, XE NÂNG Dịch vụ GARAGE sửa chữa Ô TÔ Với mong muốn cung cấp đến khách hàng dịch vụ CHẤT LƯỢNG – UY TÍN – GIÁ CẢ TỐT NHẤT

Cho thuê xe tải chở hàng TPHCM