's Avatar

Chính vì thế mà Wisenet XNO-8080R/VAP được sử dụng nhiề...

Camerahanwha July 1 July 1

Chính vì thế mà Wisenet XNO-8080R/VAP được sử dụng nhiều trong các dự án lắp đặt camera cao cấp, dự án với đơn vị đầu tư nước ngoài, dự án an ninh mang tính quốc gia yêu cầu sự bảo mật thông tin và chất lượng quan sát tốt.
Nguồn: camerahanwha.vn/wisene…

#WisenetXNO8080RVAP
#xno8080r

    0 Comments

Avatar