bytesoftvietnam's creative blog on DashBurst. Bytesoft Việt Nam gia công phần mềm,lập trình blockchain, website 5+ năm kinh nghiệm.CEO:Đoàn Đức Mạnh - 19002863-Tầng 12, tòa văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ - bytesoftvietnam

Bytesoft Việt Nam gia công phần mềm,lập trình blockchain, website 5+ năm kinh nghiệm.CEO:Đoàn Đức Mạnh - 19002863-Tầng 12, tòa văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ

bytesoftvietnam

's Avatar

bytesoftvietnam July 9

Khách hàng dần cạn kiệt niềm tin đối với nhiều mặt hàng sản phẩm đặc biệt là những mặt hàng nông sản. Giải pháp blockchain truy xuất nguồn gốc nông sản đánh giá như một giải pháp ưu việt nhất hiện nay....
Xem thêm: bytesoft.vn/truy-xuat-…
#blockchain #truyxuatnguongoc #bytesoft

Avatar's Avatar

bytesoftvietnam July 9

Bộ Y Tế đang có kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng đối với các cơ sở bán lẻ thuốc nhằm đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc thuốc, kiểm soát chất lượng nguồn gốc, xuất xứ thuốc tránh tình trạng hàng giả, hàng nhái.
Cụ thể: bytesoft.vn/truy-xuat-…
#blockchain #truyxuatnguongoc #bytesoft

Avatar's Avatar

bytesoftvietnam July 9

Bề mặt tem truy xuất nguồn gốc sẽ chứa những thông tin được mã hóa. Khi sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng check mã QR mọi thông tin về sản phẩm được mô tả chi tiết.
Tham khảo: bytesoft.vn/tem-truy-x…
#blockchain #truyxuatnguongoc #bytesoft

Avatar